AO3 News

Post Header

Published:
2022-06-05 00:45:58 UTC
Original:
Comment blocking is coming
Tags:

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng, trong những ngày tới, chúng tôi sẽ triển khai phần đầu tiên của tính năng chặn và tắt thông báo: khả năng chặn những tài khoản cụ thể nhận xét về tác phẩm của bạn và trả lời nhận xét của bạn.

Nhắc Lại Tính Năng Chặn và Tắt

Chúng tôi sẽ triển khai hai bộ tính năng để giúp người dùng quản lý trải nghiệm riêng của mình và thêm một lớp bảo vệ khỏi sự quấy rối, mà không gây trở ngại việc sáng tạo và tương tác với nội dung trên Archive of Our Own - AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta):

  • Tính năng Chặn, giúp ngăn những người dùng cụ thể tương tác với bạn.
  • Tính năng Tắt, giúp lọc những nội dung đăng tải bởi nhưng người dùng cụ thể khỏi trải nghiệm AO3 của bạn.

Việc đồng thời áp dụng những tính năng này cho tất cả các khu vực khác nhau có liên quan mật thiết tới nhau của AO3 sẽ tạo một khối lượng công việc khổng lồ, nên chúng tôi sẽ dần dần cho phép bạn chặn và tắt người dùng ở một số khu vực trước trong khi chúng tôi tiếp tục triển khai ở các khu vực còn lại.

Chặn Phần 1: Bình luận

Trang Người dùng bị Chặn mô tả chức năng của việc chặn và cho phép bạn chặn thêm người dùng qua một biểu mẫu nhỏ. Nó cũng liệt kê những người dùng mà bạn đã chặn và có tùy chọn để bỏ chặn họ.

Trong đợt phát hành đầu tiên này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc chặn bình luận từ những người dùng đăng nhập. Khi bạn chặn một người dùng, họ sẽ không thể để lại bình luận về tác phẩm của bạn, hay trả lời bình luận của bạn trên các bài tin tức hoặc tác phẩm của người khác. Họ cũng không thể chỉnh sửa các bình luận hoặc câu trả lời của bình luận mà họ đã để lại cho bạn trước khi bị chặn.

Việc chặn này sẽ vẫn tiếp tục ngay cả khi người dùng bị chặn thay đổi tên của họ.

Bạn có thể chặn người dùng bằng cách nhấn nút "Block" (Chặn) trên trang cá hân, trang chủ hoặc bình luận của họ. Những người dùng bạn đã chặn trước đây cũng có thể được bỏ chặn qua các nơi này.

Bạn cũng có thể chặn người dùng bằng cách nhập tên của họ trên trang Người dùng bị chặn mới, có thể truy cập bằng cách nhấp vào liên kết "Blocked Users" (Người dùng bị chặn) trên trang tùy chọn của bạn.

Trang Người dùng bị Chặn liệt kê tất cả những tài khoản bạn đã chặn. Những người dùng khác sẽ không thể thấy danh sách này - người duy nhất có quyền truy cập vào danh sách của bạn sẽ là bạn và một số quản trị viên trang web với cấp độ truy cập nhất định.

Nếu bạn nghi ngờ ai đó mà bạn đã chặn vẫn đang để lại bình luận về tác phẩm của bạn hoặc trả lời bình luận của bạn ở những nơi khác trên AO3, vui lòng liên hệ ban Chính Sách & Xử Lý Lạm Quyền.

Xin lưu ý rằng nếu người dùng bạn chặn là đồng tác giả của tác phẩm của bạn, thì người đó vẫn có thể nhận xét về các tác phẩm mà bạn và họ đã đồng sáng tạo. Tuy nhiên, họ sẽ không thể trả lời trực tiếp bình luận của bạn ở những tác phẩm đó.

Tắt: Bản Cập Nhật

Chúng tôi đang hoàn thiện trên một giao diện tương tự cho tắt người dùng đăng nhập, nhưng trong lúc chờ đợi, bạn có thể tắt người dùng, tác phẩm, series hoặc tác phẩm bên ngoài bằng cách tạo một giao diện trang và sử dụng CSS sau đây:

  • .user-000 { display: none !important; } để ẩn tất cả tác phẩm, series và dấu trang của một người dùng khỏi danh sách các tác phẩm và dấu trang, và kết quả tìm kiếm, cũng như bất cứ bình luận nào của tài khoản đó trên các tác phẩm hoặc bản tin. Thay 000 bằng ID của tài khoản bạn muốn ẩn. ID của một người dùng là một chuỗi số có thể được tìm thấy ở trang cá nhân của họ, trong mục "My user ID is". ID của một người dùng sẽ không thay đổi kể cả khi họ đổi tên tài khoản.
  • .work-000 { display: none !important; } để ẩn một tác phẩm cụ thể khỏi danh sách các tác phẩm và dấu trang, và kết quả tìm kiếm. Thay 000 bằng ID của tác phẩm bạn muốn ẩn. ID của một tác phẩm là một chuỗi số có thể được tìm thấy ở URL của tác phẩm đó. ID được đặt ở ngay sau /works/, ví dụ https://archiveofourown.org/works/000/chapters/123.
  • .series-000 { display: none !important; } để ẩn một series cụ thể khỏi danh sách các tác phẩm và dấu trang, và kết quả tìm kiếm. Thay 000 bằng ID của series bạn muốn ẩn. ID của series là một chuỗi số có thể được tìm thấy ở URL của series đó. ID được đặt ở ngay sau /series/, ví dụ https://archiveofourown.org/series/000.
  • .external-work-000 { display: none !important; } để ẩn một tác phẩm bên ngoài khỏi danh sách dấu trang và kết quả tìm kiếm. Thay 000 bằng ID của tác phẩm bên ngoài bạn muốn ẩn. (Lưu ý rằng có thể có nhiều bản lưu của một tác phẩm bên ngoài, mỗi bản sẽ có một ID riêng.) ID của tác phẩm bên ngoài là một chuỗi số có thể được tìm thấy ở URL của tác phẩm đó. ID được đặt ngay sau /external_work/, ví dụ https://archiveofourown.org/external_work/000.

Để ẩn nhiều đối tượng, bạn có thể ngăn cách các bộ lọc bằng một dấu phẩy: .work-000, .work-149319, .user-000 { display: none !important; }

Các Tùy Chọn Khác

Ngoài các tính năng chặn và tắt sắp ra mắt, còn rất nhiều cách hiện có khác để quản lý trải nghiệm AO3 của bạn.

Trang câu hỏi thường gặp về Công cụ trình duyệt không chính thức của chúng tôi liệt kê một số tập lệnh của bên thứ ba cho phép bạn lọc ra nội dung không mong muốn, và đây là một số tùy chọn tích hợp để quản lý các tính năng khác nhau:

Chúng tôi luôn cố gắng tạo thêm nhiều tùy chọn như thế này hơn, vì vậy hãy nhớ check thường xuyên - chúng tôi thông báo hầu hết các thay đổi lớn tại AO3 News ngay trước khi triển khai. Bạn cũng có thể theo dõi @AO3_Status trên Twitter hoặc ao3org trên Tumblr để nắm bắt thông tin nhanh nhất.