AO3 News

Post Header

Published:
2022-06-05 01:02:14 UTC
Original:
Comment blocking is coming
Tags:

אנחנו שמחות להודיע שבימים הקרובים נשיק את החלק הראשון של אפשרויות החסימה וההשתקה שלנו: היכולת לחסום משתמשות מחוברות מסוימות כך שלא יוכלו להגיב על היצירות שלכן או להשיב לתגובות שלכן.

חסימה והשתקה: תזכורת

בקרוב נפעיל שתי פונקציות שיעזרו למשתמשות לעצב את חווית הגלישה שלהן באתר ויוסיפו שכבת הגנה נגד הטרדות, מבלי להקשות על חווית היצירה או האינטרקציה עם עם תוכן ב-Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו):

  • חסימה, שתמנע ממשתמשות מסוימות ליצור אתכן קשר.
  • השתקה, שתמנע מתוכן של משתמשות מסוימות להופיע בעת הגלישה שלכן ב-AO3.

יישום פונקציות אלו על המאפיינים הרבים של AO3 הוא משימה רצינית, ולכן נפעל בהדרגה. בדרך זו תוכלו לחסום ולהשתיק משתמשות באזורים מסוימים, בזמן שנמשיך לעבוד על אזורים אחרים.

חסימה, שלב ראשון: תגובות

דף המשתמשות החסומות מתאר מה משמעות החסימה ומאפשר לחסום משתמשות נוספות על ידי מילוי טופס קצר. בדף זה תוכלו למצוא רשימה של משתמשות שכבר חסמתן, ודרך לבטל את החסימה שלהן.

בשלב ההשקה הראשוני, אנחנו מתרכזות בחסימת תגובות ממשתמשות מחוברות. כאשר תחסמו משתמשת מסוימת, היא לא תוכל להגיב על היצירות שלכן או להשיב לתגובות שהשארתן על פוסטים של חדשות או על יצירות של משתמשות אחרות. בנוסף, לא יהיה באפשרותה לערוך תגובות או תשובות שהיא השאירה לכן.

החסימה תישאר בתוקף גם אם המשתמשת שחסמתן שינתה את שם המשתמשת שלה.

תוכלו לחסום משתמשות על ידי בחירה בכפתור "Block" (חסימה) בפרופיל שלהן, בלוח הבקרה שלהן, או בתגובות שלהן. באזורים אלו ניתן גם לבטל חסימה למשתמשות שחסמתן בעבר.

חסימה תהיה אפשרית גם בדף משתמשות חסומות, בו ניתן להכניס את שם המשתמשת שתרצו לחסום. ניתן להגיע לדף זה על ידי לחיצה על קישור "Blocked Users" (משתמשות חסומות) בדף ההעדפות שלכן.

דף המשתמשות החסומות מכיל רשימה של כל המשתמשות שחסמתן. משתמשות אחרות לא יוכלו לראות מי נמצא ברשימה שלכן – הגישה לדף זה תהיה רק בידיכן, ובידי מנהלות האתר ברמת גישה מסוימת.

אם אתן חושדות שמשתמשת שחסמתן עדיין מגיבה ליצירות שלכן או משיבה לתגובות שלכן איפשהו ב-AO3, צרו קשר עם ועדת מדיניות ושימוש לרעה.

שימו לב: אם חסמתן משתמשת שאיתה פרסמתן יצירות בעבר, היוצרת-שותפה החסומה עדיין תוכל להגיב על היצירות המשותפות שלכן. עם זאת, היא לא תוכל להשיב לתגובות שלכן על היצירה.

השתקה: עדכון

אנחנו עובדות על ממשק דומה עבור השתקת משתמשות מחוברות, אבל בינתיים תוכלו להשתיק משתמשות, יצירות, סדרות או יצירות חיצוניות על ידי יצירת עיצוב לאתר ושימוש ב-CSS הבא:

  • .user-000 { display: none !important; } בכדי להחביא את כל היצירות, הסדרות, והסימניות של משתמשת מסוימת מרשימות סימניות ומתוצאות החיפוש שלכן, ובנוסף בכדי להחביא תגובות שהמשתמשת השאירה תחת שם המשתמשת על יצירות של אחרים או פוסטים של חדשות. החליפו את 000 במספר זיהוי המשתמשת של מי שברצונכן להחביא. מספר זיהוי המשתמשת הוא סדרת ספרות שניתן למצוא בפרופיל המשתמשת תחת "My user ID is" (מספר זיהוי המשתמשת שלי הוא). מספר זיהוי המשתמשת לא ישתנה גם אם המשתמשת החליפה את שמה.
  • .work-000 { display: none !important; } בכדי להחביא יצירה מסוימת מרשימות סימניות ומתוצאות החיפוש שלכן. החליפו את 000 במספר זיהוי היצירה של היצירה שברצונכן להחביא. מספר זיהוי היצירה הוא סדרת ספרות שניתן למצוא בכתובת האתר של היצירה. מספר הזיהוי מופיע ישירות אחרי /works/, לדוגמה https://archiveofourown.org/works/000/chapters/123.
  • .series-000 { display: none !important; }בכדי להחביא סדרה מסוימת מרשימות סימניות ומתוצאות החיפוש שלכן, בנוסף לעמודי הסדרה של המשתמשת. החליפו את 000 במספר זיהוי הסדרה של הסדרה שברצונכן להחביא. מספר זיהוי הסדרה הוא סדרת ספרות שניתן למצוא בכתובת האתר של הסדרה. מספר הזיהוי מופיע ישירות אחרי /series/, לדוגמה https://archiveofourown.org/series/000.
  • .external-work-000 { display: none !important; }בכדי להחביא יצירה חיצונית מסוימת מרשימות סימניות ומתוצאות החיפוש שלכן. החליפו את 000 במספר זיהוי היצירה של היצירה החיצונית שברצונכן להחביא. (שימו לב שליצירה חיצונית יכולים להיות מספר עותקים, ולכל אחד מהם יהיה מספר זיהוי שונה). מספר זיהוי היצירה הוא סדרת ספרות שניתן למצוא בכתובת האתר של היצירה החיצונית. מספר הזיהוי מופיע ישירות אחרי /external_work/, לדוגמה https://archiveofourown.org/external_work/000.

תוכלו להחביא מספר יצירות או משתמשות במקביל אם תפרידו כל אחת מהן בפסיקים: .work-000, .work-149319, .user-000 { display: none !important; }

אפשרויות נוספות

בנוסף לאפשרויות החסימה וההשתקה שתוכלו להפעיל בקרוב, ישנן מגוון דרכים קיימות לשלוט בחווית הגלישה שלכן ב-AO3.

עמוד 'שאלות נפוצות: כלי עזר לא רשמיים לדפדפן' כולל מספר תוכנות צד-שלישי שמאפשרות סינון של תוכן לא רצוי. בנוסף, ישנן אופציות קיימות לשליטה במספר מאפיינים של האתר:

אנחנו תמיד עובדות על אפשרויות נוספות בסגנון, אז כדאי לכן להישאר מעודכנות – אנחנו מודיעות על רוב השינויים הגדולים כאן בחדשות AO3 זמן קצר לפני השקתם. אתן יכולות גם לעקוב אחרי @AO3_Status בטוויטר או ao3org בטאמבלר כדי לוודא שלא פספסתן אף עדכון.


"האמור מנוסח בלשון נקבה, אך פונה לכלל המינים.