AO3 News

Post Header

Published:
2022-06-06 21:20:17 UTC
Original:
Comment blocking is coming
Tags:

เรายินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าในอีกไม่กี่วัน เราจะมีการเริ่มทดลองใช้ฟีเจอร์ใหม่ ในการบล็อค (block) และซ่อน (mute) ความคิดเห็นและการตอบกลับข้อความจากผู้ใช้งานที่ล็อคอินในระบบของทางเว็บไซต์

การบล็อคและการซ่อน: เริ่มต้น

เราจะเริ่มต้นการใช้งานฟีเจอร์ทั้งสองตัวนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานควบคุมประสบการณ์การใช้งานของตนเองและเพิ่มการป้องกันจากสิ่งรบกวนต่างๆ โดยไม่ทำให้พวกเขาเกิดความลำบากใจในการเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ Archive of Our Own – AO3 (คลังเก็บข้อมูลของเราเอง):

  • การบล็อคจะป้องกันผู้ใช้งานบางรายไม่ให้โต้ตอบกับคุณได้
  • การซ่อนจะกีดกันเนื้อหาของผู้ใช้งานบางรายออกจากพื้นที่ AO3 ของคุณ

เนื่องด้วยการเริ่มใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้และฟีเจอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้งาน AO3 ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน เป็นการดำเนินการครั้งใหญ่ เราจึงทำทุกอย่างนี้แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มจากการให้คุณสามารถบล็อคหรือซ่อนผู้ใช้งานในบางส่วน ในขณะที่เราพัฒนาส่วนอื่นไปพร้อมๆ กัน

การบล็อค ส่วนที่ 1: ความคิดเห็น

หน้าเพจผู้ใช้งานที่ถูกบล็อคจะอธิบายการใช้งานฟีเจอร์การบล็อค คุณสามารถบล็อคผู้ใช้เพิ่มเติมผ่านแบบฟอร์มขนาดเล็กในหน้าเพจ อีกทั้งยังแสดงรายชื่อผู้ใช้งานที่ถูกบล็อคและให้ตัวเลือกคุณในการปลดบล็อคพวกเขาอีกด้วย

การเริ่มใช้งานฟีเจอร์ในครั้งแรกนี้ เราให้ความสนใจไปที่ การบล็อคความคิดเห็นจากผู้ใช้งานที่อยู่ในระบบเป็นหลัก เมื่อคุณทำการบล็อคผู้ใช้งาน พวกเขาจะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นบนผลงานของคุณหรือโต้ตอบความคิดเห็นของคุณในโพสต์ข่าวสารหรือบนผลงานของผู้สร้างคนอื่นๆ ได้อีกต่อไป อีกทั้งพวกเขาก็จะไม่สามารถแก้ไขความเห็นต่างๆ ที่เคยโพสต์ไปแล้ว หรือข้อความต่างๆ ที่เคยโต้ตอบกับคุณอีกด้วย

การบล็อคจะยังมีผลใช้งาน แม้ว่าผู้ใช้งานดังกล่าวจะทำการเปลี่ยนชื่อของพวกเขาไปแล้ว

คุณสามารถบล็อคผู้ใช้งานโดยการกดปุ่ม " Block " (บล็อค) บนหน้าโปรไฟล์ แดชบอร์ด หรือที่ความคิดเห็นของพวกเขา การปลดบล็อคผู้ใช้งานที่เคยถูกบล็อคเองก็สามารถทำได้จากตำแหน่งเดียวกันบนหน้าเพจเช่นกัน

คุณสามารถบล็อคผู้ใช้งานโดยการกรอกชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการ โดยการกรอกชื่อผู้ใช้งานเหล่านั้น ในหน้าเพจผู้ใช้งานที่ถูกบล็อค ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากลิ้งค์ "Blocked Users" (ผู้ใช้งานที่ถูกบล็อค) บนหน้าเพจการตั้งค่าของคุณ

หน้าเพจของผู้ใช้งานที่ถูกบล็อคจะแสดงรายชื่อของผู้ใช้งานทั้งหมดที่คุณได้ทำการบล็อคไปแล้ว ผู้ใช้งานคนอื่นจะไม่สามารถเห็นรายชื่อเหล่านั้นได้ – มีเพียงคุณและผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงบางระดับเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงรายการดังกล่าวได้

หากสงสัยว่าผู้ใช้งานบางคนที่ถูกบล็อคไปแล้วสามารถแสดงความคิดเห็นบนผลงานของคุณหรือตอบความคิดเห็นอื่นๆ ของคุณบน AO3 ได้ โปรดติดต่อฝ่ายนโยบายป้องกันการละเมิด.

โปรดทราบไว้ว่า ถ้าคุณได้ทำการบล็อคผู้ใช้งานที่ร่วมสร้างผลงานกับคุณ ผู้ร่วมสร้างผลงานที่ถูกบล็อคจะยังสามารถแสดงความคิดเห็นบนผลงานที่สร้างร่วมกันกับคุณได้ อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะไม่สามารถตอบกลับความคิดเห็นของคุณบนผลงานเหล่านั้นได้โดยตรง

การซ่อน: อัปเดตล่าสุด

เรากำลังสร้างอินเตอร์เฟสการใช้งานในรูปแบบเดียวกันนี้กับฟีเจอร์การซ่อนผู้ใช้งานในระบบ แต่ในตอนนี้ คุณสามารถซ่อนผู้ใช้งาน ผลงาน ซีรีย์ หรือผลงานจากภายนอกโดยการ สร้างธีมสาธารณะ และใช้รูปแบบ CSS ดังต่อไปนี้:

  • .user-000 { display: none !important; } เพื่อซ่อนผลงาน ซีรีย์ และบุ๊คมาร์คต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในรายการผลงานและรายการบุ๊คมาร์คและผลแสดงการค้นหา รวมถึงความคิดเห็นที่ผู้ใช้งานในระบบเหล่านั้นได้ทำการแสดงความคิดเห็นทิ้งไว้ คุณสามารถแทนที่ค่า 000 ด้วยรหัสไอดีของผู้ใช้งานที่คุณต้องการซ่อนผลงานต่างๆ รหัสไอดีผู้ใช้งานคือชุดตัวเลขที่สามารถดูได้จากส่วนของ "My user ID is " ในโปรไฟล์ผู้ใช้งาน รหัสไอดีผู้ใช้งานจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ผู้ใช้งานจะทำการเปลี่ยนชื่อก็ตาม
  • .work-000 { display: none !important; } สำหรับการซ่อนผลงานอย่างเฉพาะเจาะจงจากการที่ปรากฎอยู่ในรายการผลงาน รายการบุ๊คมาร์คและผลแสดงการค้นหา คุณสามารถแทนที่ค่า 000 ในส่วนนี้ด้วยรหัสไอดีของผลงานที่คุณต้องการซ่อน รหัสไอดีผลงานคือชุดตัวเลขที่สามารถดูได้จาก URL ผลงานของคุณ รหัสไอดีผลงานจะแสดงตามหลัง /works/ มาเลย ยกตัวอย่างเช่น https://archiveofourown.org/works/000/chapters/123.
  • .series-000 { display: none !important; } สำหรับการซ่อนซีรีย์เฉพาะเจาะจงที่ปรากฎอยู่ในรายการบุ๊คมาร์คและผลแสดงการค้นหา รวมถึงหน้าเพจแสดงซีรีย์ต่างๆของผู้ใช้งาน คุณสามารถแทนที่ 000 ในส่วนนี้ด้วยรหัสไอดีของซีรีย์ที่คุณต้องการซ่อน รหัสไอดีซีรีย์คือตัวเลขชุดที่สามารถดูได้จาก URL ซีรีย์ของคุณ รหัสไอดีซีรีย์จะถูกวางไว้ตามหลัง /series/ มาเลย ยกตัวอย่างเช่น https://archiveofourown.org/series/000.
  • .external-work-000 { display: none !important; } สำหรับการซ่อนผลงานจากภายนอกอย่างเฉพาะเจาะจง จากการปรากฎอยู่ในรายการบุ๊คมาร์คและผลแสดงการค้นหา คุณสามารถแทนที่ค่า 000 ในส่วนนี้ด้วยรหัสไอดีของผลงานภายนอกที่คุณต้องการซ่อน (โปรดทราบไว้ว่าผลงานภายนอกเหล่านี้อาจมีหลายฉบับ โดยมีรหัสไอดีที่แตกต่างกัน) รหัสไอดีของผลงานภายนอกคือชุดตัวเลขที่สามารถดูได้จาก URL ผลงานภายนอกที่คุณหยิบยกมา รหัสไอดีผลงานภายนอกจะถูกวางไว้ตามหลัง /external_work/ มาเลย ยกตัวอย่างเช่น https://archiveofourown.org/external_work/000.

หากต้องการซ่อนหลายรายการพร้อมกัน คุณสามารถแยกหมวดรายการเหล่านั้นโดยการใส่เครื่องหมายคอมม่าในค่าเหล่านั้น: .work-000, .work-149319, .user-000 { display: none !important; }

ฟีเจอร์อื่นๆ

นอกเหนือจากฟีเจอร์ที่กำลังมาถึงอย่างการบล็อคและการซ่อน ยังมีอีกหลากหลายช่องทางที่คุณสามารถควบคุมประสบการณ์การใช้งานของคุณบน AO3 ได้

FAQ เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ในเบราว์เซอร์อย่างไม่เป็นทางการของเราได้แสดงรายการ สคริปต์จากผู้ให้บริการภายนอกที่ทำให้คุณสามารถคัดกรองเนื้อหาไม่พึงประสงค์ได้ และตัวเลือกต่างๆ ที่มาพร้อมกับเว็บไซต์สำหรับจัดการฟีเจอร์บางอย่าง:

เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มฟีเจอร์เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ เพราะฉะนั้นอย่าลืมกลับมาดูอยู่เรื่อยๆ ด้วยล่ะ – พวกเราจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่บนหน้าเพจข่าวสารบน AO3 ก่อนจะเริ่มการใช้งานจริง คุณสามารถติดตามเราได้ผ่านช่องทาง @AO3_Status บนทวิตเตอร์ or ao3org ทาง Tumblr เพื่อให้ทันการอัปเดตก่อนใคร